top of page
aromas ayala.jpeg

YON Avni PI BLIYE

Chanjman se
Ap vini

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

MONTE Abò

Patisipe nan nou  Angajman 

Batay pou Dwa Fanm yo

aromas ayala.jpg

DE MWEN

aromas ayala logo.png

Mete Eksperyans Mwen
travay

   Aramis Ayala se yon defansè imanitè, dwa sivil, sivivan kansè, ak ansyen Avoka Jistis Eta Florid ki te dedye lavi li. Li se yon manman, madanm, ak pitit fi yon veteran Lagè Vyetnam ki te grandi ak paran ki ensiste sou enpòtans travay di, lafwa, ak sèvis depi yon jèn laj. Kòm premye Avoka Eta Nwa Eta Florid la ak yon opozan feròs nan pèn lanmò, li genyen

te fè tit lokal ak nasyonal pou kouraj li ak lidèchip pwouve li. An 2017, li te resevwa prim NAACP Dwa Sivil Chanpyon Jistis la epi li te fèk nonmen "yon ajan chanjman" nan yon istwa kouvèti pou American Bar Association Journal. Ane sa a Harbour House of Central Florida te jis nonmen li Chanpyon Jistis pou travay li nan batay kont vyolans domestik.  

ANDÒSYON

NOUVEL

SWIV ARAMIS SOU REDYA SOSYAL

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Subscribe
bottom of page